Home | About Us | Staff | Courses | Laboratory | Publications | Research | Articles | Contact Us | Link |                                                         ไข้หวัดหมู ที่เป็นข่าว ท่านรู้จักดีแค่ไหน


                                                       

• ไข้หวัดหมูที่กำลังเป็นข่าว คืออะไร

    จริง ๆ แล้วไข้หวัดหมูที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่ไข้หวัดที่ติดจากหมู แต่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่ ที่แพร่จากคนสู่คน และยังไม่ทราบแหล่งที่แน่ชัดว่ามาจากที่ใด แต่มีจุดเริ่มต้นของการระบาดที่ประเทศเม็กซิโก

• ถ้าเช่นนั้น ควรเรียกโรคนี้ว่าอย่างไร

    ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปของการเรียกชื่ออย่างเป็นทางการ ในเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาแนะนำให้เรียกว่า “ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดที่เม็กซิโก”

• สาเหตุ
    เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ ที่มีการกลายพันธุ์ และไม่เคยพบมาก่อน

• การแพร่กระจาย และติดต่อ

    การติดต่อเช่นเดียวกับโรคหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ การไอ หรือจามรดกัน หายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปะปนอยู่ในฝอยละออง น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ซึ่งเกิดจากการไอ    
จามของผู้ป่วย และฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ โดยการหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้หรือของร่วมกับผู้ป่วย บุคคลอื่น และเครื่องใช้ในที่สาธารณะ เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู ราวโหนบนรถเมล์ ราวบันได แล้วใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาขยี้ตา แคะจมูก และเข้าปาก

• ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่ มีอาการอย่างไร
   มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศา) ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว อ่อนเพลีย ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจพบภาวะหายใจผิดปกติ (หอบ หายใจลำบาก)

• เมื่อใดจึงจะสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่

   เมื่อมีอาการดังกล่าวร่วมกับ มีการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา (รัฐแคนซัส เท็กซัส แคลิฟอเนีย นิวยอร์ค และโอไฮโอ) นิวซีแลนด์ และแคนาดา

• โรคนี้มีอาการรุนแรงแค่ไหน

     ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป จากการรายงานในขณะนี้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ

• เมื่อเป็นแล้ว สามารถรักษาได้หรือไม่

     ส่วนใหญ่แล้วโรคมักจะหายได้เองเหมือนไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ในรายที่มีอาการรุนแรงสามารถใช้ยาต้านไวรัส เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

• ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะสามารถติดโรคนี้ได้หรือไม่

     มีโอกาสติดโรคได้เท่ากับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากวัคซีนในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้

• สามารถกินหมูได้หรือไม่

     สามารถกินเนื้อหมูที่ปรุงสุกแล้วได้ตามปกติ เนื่องจากยังไม่มีรายงานการติดเชื้อจากการกินเนื้อหมู

• ถ้าท่านมีไข้ น้ำมูก ไอ ปวดเมื่อยตามตัว หรือไข้หวัดใหญ่ ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร

   ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ถ้ามีอาการควรปฏิบัติตัวดังนี้
- พักผ่อนอยู่กับบ้านและนอนหลับให้เพียงพอ และควรแยกห้องนอน เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
- ไม่ไอ จาม รดผู้อื่น ใช้ผ้าปิดปากและจมูกป้องกันทุกครั้งเวลาไอ หรือจามหรือสวมหน้ากากอนามัย
- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ
แต่กรณีเคยไปประเทศที่มีการระบาด ร่วมกับอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์

• ผู้ที่ยังไม่ป่วยต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

- ล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

• ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคต้องทำอย่างไร
ให้รีบมาพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

คัดลอกมาจาก website ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย